Energiezuinig, energieneutraal of passief bouwen? Ziet u door de bomen het bos nog?

Veel mensen staan al stil bij hun energieverbruik en willen duurzamere keuzes maken. Een laag energieverbruik betekent lagere vaste lasten, is aantrekkelijk voor de waardevorming van de woning en is van levensbelang voor het klimaat en de toekomst van de aarde. Zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie of verbouwing zijn er verschillende mogelijkheden om uw woning of pand energieneutraal of energiezuinig te bouwen. We maken daarbij gebruik van duurzame en alternatieve energiebronnen. Zon, water en wind zijn daarbij onze grootste duurzame energiebronnen: ze veroorzaken geen luchtvervuiling en raken -in tegenstelling tot fossiele brandstoffen- nooit uitgeput.

Zon, water en wind zijn daarbij onze grootste duurzame energiebronnen

Het passiefhuis

Bij een passiefhuis spreken we in de basis over een zo energiezuinig mogelijke woning of gebouw waarbij we de energievraag minimaliseren. Het huis hoeft niet meer actief verwarmd te worden. Een traditionele aardgasaansluiting is niet noodzakelijk en de ruimteverwarming wordt gerealiseerd door passieve energie zoals bijvoorbeeld zon-instraling of via een warmtepomp. Een passief huis of gebouw verbruikt ten opzichte van een traditionele nieuwbouwwoning zo’n 75% minder energie.

Het energieneutrale huis of energienulwoning

Het energieneutrale huis (ook wel energienulwoning genoemd) gaat een stapje verder en leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing. We spreken van energieneutraal als we over een jaar bekeken, netto geen energie van buitenaf nodig hebben, afkomstig van fossiele of nucleaire brandstoffen. Een dergelijke groene woning is erg gewild en daardoor goed voor de waardeontwikkeling van uw woning.

Subsidiemogelijkheden
Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en aan een gezonde woon- en werk-omgeving. Daarom bestaan er diverse subsidiemogelijkheden om duurzaamheid aan te moedigen, zoals de subsidie op zonne- energie, windenergie, de opvang van regen of een warmtepomp.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw woning of pand energieneutraal te bouwen

Bouwbedrijf De Haas wijst u graag op de mogelijkheden die er zijn. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever geven wij aanvulling aan de gewenste mate van duurzaamheid en maken hier berekeningen op.